Obsazenost loď Enter 2023

předběžná rezervace:  žlutě označeno 

závazná rezervace:  červeně označeno 

Tabulka bez názvu